تربیتى ,زهرا ,حضرت ,مدرن ,شناسى ,تفاوت ,حضرت زهرا ,تربیتى حضرت ,روان شناسى ,بررسى تطبیقى ,زهرا علیهاالسلام

بررسى تطبیقى روش هاى تربیتى حضرت زهرا علیهاالسلام با روش هاى عصر مدرن

 

روش تربیتى به معناى فنون و شیوه هایى است که اهداف تربیت را به ثمر مى رساند. روش هاى تربیتى فرزندپرورى، فنونى در جهت پرورش و استحکام بخشى شخصیت کودک مى باشد و در هر رویکرد، به واسطه اصول و مبانى متفاوت، اهداف، مراحل و فنون خاص خود را دارد. بر این اساس، روش هاى تربیتى عصر مدرن در موضوع فرزندپرورى، که عمدتا توسط نظریه پردازان غربى در قرون نوزدهم و بیستم در زمینه روان شناسى تربیتى و روان شناسى رشد مطرح شدند، با روش هاى تربیتى حضرت زهرا علیها السلام که مبتنى بر اصول و مبانى دین اسلام و با اهداف مورد تأیید این شریعت مى باشد، على رغم وجود نقاط مشترک، تفاوت هاى اساسى دارد.

هدف از این پژوهش، بررسى تطبیقى و استخراج تفاوت هاى بنیادین روش هاى تربیتى حضرت زهرا علیهاالسلام در فرزندپرورى با روش هاى تربیتى عصر مدرن مى باشد که به روش اسنادى، با شیوه تحلیلى ـ توصیفى انجام شده است. این دو گروه از شیوه هاى تربیتى، در اهداف، محورها و روش هاى تربیتى، تفاوت هاى بنیادینى دارند که به تفصیل در مقاله بیان شده است.

کلیدواژه ها: روش تربیتى، فرزندپرورى، حضرت زهرا علیهاالسلام، روان شناسى.

منبع اصلی مطلب : عبدالزهرا
برچسب ها : تربیتى ,زهرا ,حضرت ,مدرن ,شناسى ,تفاوت ,حضرت زهرا ,تربیتى حضرت ,روان شناسى ,بررسى تطبیقى ,زهرا علیهاالسلام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : بررسى تطبیقى روش هاى تربیتى حضرت زهرا علیهاالسلام با روش هاى عصر مدرن